Kontakt

                                                                          

Kerstin Eriksson                                                                                          Sven Jonsson

Rektor och lärare i svenska och                                                                  Biträdande rektor och lärare i

engelska grund.                                                                                           SFI, engelska grund och tyska

Kontakta Kerstin                                                                                           Kontakta Sven

 

                                                              

Madelene Berntner                                                                                    Joakim Engblom

Administratör och lärare i SFI                                                                     Lärare i SFI, samhällskunskap och historia

Kontakta Madelene                                                                                     Kontakta Joakim 

 

                                                                

Tove Frisch                                                                                                  Johnny Akl

Lärare i engeslka 6, filosofi,                                                                    Yrkeslärare i data och elektronik

italienska och psykologi.                                                                             Lärare i NO och matematik

Kontakta Tove                                                                                              Kontakta Johnny